Organización o Institución Fichas
Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo (ENACH) 030, 060, 087, 115, 117, 137, 140, 146, 148, 180, 196, 206, 244, 259, 260, 371, 377, 631, 686, 687, 804, 805, 806, 848
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) 027, 033, 205, 211, 212, 218, 242, 271, 324, 465, 467, 513, 520, 641
Escuela Nacional de Economía (ENE) 030, 032, 033, 091, 092, 109, 125, 213, 224, 242, 275, 361, 364, 367, 368, 371, 372, 374, 376, 377, 507
Escuela Normal de Maestros (ENM) 028, 037, 038, 044, 065, 067, 085, 091, 102, 104, 109, 112, 113, 118, 124, 194, 205, 206, 211, 212, 217, 218, 219, 224, 271, 358, 376, 380, 520, 524, 626, 628, 631, 633, 641, 642, 770, 772, 776, 778, 781
Escuela Superior de Economía (ESE) 101, 114, 117, 191, 194, 219, 224, 332, 335, 368, 370, 373, 520, 526, 634, 765