Organización o Institución Fichas
Grupo Comunista Internacionalista (GCI) 712
Grupo Miguel Hernández (GMG) 123, 211, 217
Grupo Popular Guerrillero “Arturo Gámiz” (GPGAG) 204, 834