Organización o Institución Fichas
Hospital Rubén Leñero 94